Aanmelden

Meld jullie school nu aan!

Escape(class)room
Anno N. fersus skoalbern

Groep 1 o/m 8

Het pakket bestaat uit handleidingen, kopieerbladen en een digibordapplicatie.

Gratis!

Leesproject
Jou my de romte!

Groep (6), 7 en 8

Het pakket bestaat uit een lesbrief en voor alle leerlingen een leesboek.

Gratis!Scholen over Anno N.

‘Mei ik noch in boek, foar myn nichtsje? Dy is 11 en wurdt ek pest, sy fynt dit fêst in moai boek.’

Djamila út groep 7

Er komen kinderen bovendrijven die me positief verrassen met hun denkwijzen.’

Juf Janneke, groep 6, 7 en 8.

‘We moatte Anno N. yn ús DNA opnimme!’

Juf Tetsje, groep 1-2