Anno N.

Anno N. brengt vriendschap verder!

Besteed aandacht aan pesten, samenwerken en vriendschap met de spannende escape(class)room en het aangrijpende leesproject over Anno N. In het Fries en geschikt voor de hele basisschool.

Het verhaal van Anno N.

Door op een beslissend moment in een belangrijke voetbalwedstrijd de bal niet af te geven, verandert Anno zijn leven. Hij wordt door al zijn klasgenoten in de steek gelaten en het pesten wordt hoe langer hoe erger. Anno raakt gefrustreerd en begaat daardoor een grote misstap. Een misstap met grote gevolgen…

Escape(class)room
Anno N. fersus skoalbern

Groep 1 t/m 8

Lukt het de leerlingen om in de spannende escape(class)room uit de greep van Anno N. te komen? Door met elkaar puzzels op te lossen en codes te kraken worden de leerlingen zich bewust van zichzelf en de (samenwerking met) andere leerlingen.

Leesproject
Jou my de romte!

Groep (6), 7 en 8

Jou my de romte! is een aangrijpend en indrukwekkend leesboek over pesten. De bijpassende lesbrief biedt aanleiding voor waardevolle gesprekken over vriendschap in de klas.

Scholen over Anno N.

‘Mei ik noch in boek, foar myn nichtsje? Dy is 11 en wurdt ek pest, sy fynt dit fêst in moai boek.’

Djamila út groep 7

Er komen kinderen bovendrijven die me positief verrassen met hun denkwijzen.’

Juf Janneke, groep 6, 7 en 8.

‘We moatte Anno N. yn ús DNA opnimme!’

Juf Tetsje, groep 1-2

Meld jullie school gratis aan!