het verhaal

Het verhaal van Anno N.

Door op een beslissend moment in een belangrijke voetbalwedstrijd de bal niet af te geven, verandert Anno zijn leven. Hij wordt door al zijn klasgenoten in de steek gelaten en het pesten wordt hoe langer hoe erger. Anno raakt gefrustreerd en begaat daardoor een grote misstap. Een misstap met grote gevolgen…

Anno N. fersus skoalbern

Op de eerste dag van de escape(class)room komen de leerlingen er via een extra live-uitzending van het F-nijs achter dat de gevaarlijke internetcrimineel Anno N. zonet uit de gevangenis ontsnapt is. Het blijkt dat Anno N. wraak nemen wil. Wraak op de leerlingen, leraren en directeuren van alle basisscholen. Daarom zet hij alle scholen drie dagen op slot. Hij hackt o.a. het digibord en zet het speelgoed achter slot en grendel. Het is nu tijd dat leerlingen voelen wat hij voelde toe hij buitengesloten werd en niet kon spelen met het speelgoed waar hij zo graag mee speelde.

Door goed samen te werken zorgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 ervoor dat alle problemen opgeloste worden en Anno N. weer achter de tralies komt. Aan het eind van de drie dagen rekent de politie Anno weer in en komt hij opnieuw in de gevangenis.

Jou my de romte!

De inzet van de leerlingen tijdens de escape(class)room zet Anno aan het denken. Wat prachtig om te zien hoe er samengewerkt wordt! Als hij het in het verleden, samen met de andere leerlingen uit zijn eigen klas anders had aangepakt, hoe was het dan afgelopen? Terwijl hij daar over nadenkt in de gevangenis, schrijft hij een boek voor de leerlingen van groep (6,) 7 en 8.

Het boek ‘Jou my de romte!’ dat Anno schrijft, bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte vertelt hij hoe het gegaan is. Hoe het mis ging en hoe het steeds minder ging. Op de helft van het boek gaat het verder in een ander lettertype. Dat is het deel zoals Anno graag had gewild dat het verder was gegaan. Een verhaal dat goed afloopt. Want voor alles is een oplossing, pesten kun je echt laten ophouden.

Scholen over Anno N.

‘Mei ik noch in boek, foar myn nichtsje? Dy is 11 en wurdt ek pest, sy fynt dit fêst in moai boek.’

Djamila uit groep 7

‘Juf, wij willen hem wel helpen, want hij is zelf ook gepest!’

Sanne uit groep 5 over Anno

Meld jullie school gratis aan!